Najam

Najam i iznajmljivanje fotokopirnih aparata marke Canon

Fotokopirni aparat koji dajemo u najam odgovarat ?e konkretnim potrebama za kopiranjem pojedine stranke, budu?i da raspolaemo aparatima razli?itih kapaciteta (od 15 kopija u minuti do 60 kopija u minuti ). Uz aparat u mogu?nosti smo ponuditi i razne dodatne opcije za pojedini aparat. U cijenu najma ura?unati su redovni i izvanredni servisi te popravci aparata, svi rezervni dijelovi i potrošni materijal ( toner ).  Korišteni fotokopirni aparati namjenjeni prodaji generalno su ure?eni, sa minimalnim brojem kopija i jamstvom što ovisi o vrsti i kapacitetu aparata.

Naj?eš?i kriterij za odabir fotokopirnog aparata je njegova cijena. Nakon toga dolaze mogu?nosti aparata i kvaliteta u odnosu na cijenu.