Najam

Najam i iznajmljivanje fotokopirnih aparata marke Canon

Fotokopirni aparat koji dajemo u najam odgovarat će konkretnim potrebama za kopiranjem pojedine stranke, budući da raspolažemo aparatima različitih kapaciteta (od 15 kopija u minuti do 60 kopija u minuti ). Uz aparat u mogućnosti smo ponuditi i razne dodatne opcije za pojedini aparat. U cijenu najma uračunati su redovni i izvanredni servisi te popravci aparata, svi rezervni dijelovi i potrošni materijal ( toner ).  Korišteni fotokopirni aparati namjenjeni prodaji generalno su uređeni, sa minimalnim brojem kopija i jamstvom što ovisi o vrsti i kapacitetu aparata.

Najčešći kriterij za odabir fotokopirnog aparata je njegova cijena. Nakon toga dolaze mogućnosti aparata i kvaliteta u odnosu na cijenu.